Da li ste znali da je u 2022. godini broj saobraćajnih nesreća u BiH porastao za čak 30% u odnosu na prethodnu godinu?

Da li ste znali da se tokom 2022. godine u BiH svaki dan dogodilo 85 saobraćajnih nesreća?

Da li ste znali da je prošle godine 222 ljudi izgubilo život u saobraćajnim nesrećama u BiH?

Da li ste znali da je 10.258 osoba zadobilo povrede u saobraćajnim nesrećama u 2022. godini?

Da li ste znali da prosječno 28 osoba dnevno bude povrijeđeno u saobraćajnim nesrećama u BiH?

Da li ste znali da brza vožnja uzrokuje više od 4.000 saobraćajnih nesreća sa povrijeđenima godišnje?

Da li ste znali da se u BiH u 2022. godini desilo ukupno 31.321 saobraćajnih nesreća?

Da li ste znali da je u 2022. godini zabilježeno oko 20.000 saobraćajnih nesreća čiji su najčešći uzroci prekoračenje brzine i prisustvo alkohola u organizmu?

Da li ste znali da je 3.000 Bosanaca i Hercegovaca u posljednjih deset godina izgubilo živote u saobraćaju?

Da li ste znali da se prošle godine u BiH desilo 7.230 saobraćajnih nesreća sa poginulim i povrijeđenim osobama?

Da li ste znali da se prošle godine u BiH desilo 24.091 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom?

Da li ste znali da bh. društvo gubi oko 600 miliona konvertibilnih maraka godišnje usljed saobraćajnih nesreća?

Generalna skupština Ujedinjenih nacija kroz drugu UN dekadu sigurnosti u saobraćaju postavila je ambiciozan cilj prepolovljenja globalnog broja smrtnih slučajeva i povreda u saobraćajnim nesrećama do 2030. godine (A/RES/74/299), proistekao iz ključnih konstatacija:

Bosna i Hercegovina, sa oko 31.000 saobraćajnih nesreća na godišnjem nivou, sa 7.320 saobraćajnih nesreća u kojima se desilo ozlijeđivanje ili pogibija i sa oko 222 poginulih u saobraćajnim nesrećama na godišnjem nivou, predstavlja zemlju sa visokim rizikom pogibije u saobraćaju u Evropskim i u svjetskim okvirima.

Imajući u vidu broj osoba ozlijeđenih i poginulih u saobraćaju na prostoru Bosne i Hercegovine, te poštujući i cijeneći slobodu kretanja i pravo na život, kroz potpisivanje: 

PETICIJE ZA SIGURNO KRETANJE I ZA ŽIVOT U SAOBRAĆAJU 

Pomoći ću svojim angažmanom i odgovornošću u svojoj sredini, gradu, preduzeću, obitelji, da dođe do 50 % smanjenja broja ozlijeđenih i poginulih na cestama u BiH, te podržati inicijativu koja će biti upućena Ministarstvu prometa i komunikacija BiH da ispuni ispod navedeno:


Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama je neophodna kako bi se poduzeli koraci potpisivanja Peticije i dostave Ministarstvu komunikacija i prometa BiH. Prikupljeni podaci će se čuvati 3 (tri) mjeseca i neće biti korišteni u druge svrhe.